Browsing Tag

Mpsc exam

[ MPSC ] राज्य सेवा मुख्य परीक्षा -2018 जाहिरात.

MPSC  Main Exam Recruitment 2018. राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध पदांवरील /सेवांमधील भरती करीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दि.08 एप्रिल 2018 रोजी घेण्यात आलेल्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2018 च्या…

( MPSC )कनिष्ठ वैधानिक अधिकारी / मुख्य रसायनशास्त्र /संशोधन अधिकारी सामन्य राज्य सेवा ,गट ब पदभरती…

Junior Scientific Officer/ Chief Chemist/ Research Officer, G.S.S.,Group-B महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र वैधकिय व…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search