Browsing Tag

Job Recruitment 2018

केंद्रीय गुप्तचर विभागात “सुरक्षा सहाय्यक” पदाच्या 1054 जागांची भरती.

Intelligence Bureau “Security Assistant/Executive” Recruitment 2018. केंद्रीय गुप्तचर विभागा मधील “सुरक्षा सहाय्यक (कार्यकारी)” पदाच्या एकूण 1054 जागांची पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असून पात्र…

बृहन्मुंबई महानगरपालिके मध्ये प्राणिसंग्रहालय अभिरक्षक व जीवशास्त्रज्ञ पदाची पदभरती.

बृहमुंबई महानगरपालिकेच्या संचालक (प्राणिसंग्रहालय) खात्याच्या आस्थापनेवरिल पदांची भरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असून पात्र उमेदवारांनकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत, लेखी पध्दतीने अर्ज करण्याची शेवटची…

महाराष्ट्र शासन,गृहनिर्माण विभागा मध्ये विविध पदांची पदभरती.

Maharashtra Housing Department Recruitment 2018. महाराष्ट्र शासन, गृह निर्माण विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांची पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असून पात्र उमेदवारांनकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागात “वाहन चालक”पदाची पदभरती.

Recruitment for the post of Driver. सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे (PWD) यांच्या आस्थापने वरील  वाहन चालक पदाची पदभरती जाहिरात प्रसिद्धी झाली असून या उमेदवारांनकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.ऑन लाईन…

एटोमिक एनर्जी एज्युकेशन सोसायटी मध्ये विविध पदांची भरती.

Atomic Energy Education Society (AEES) RECRUITMENT OF TEACHERS. एटोमिक एनर्जी एज्युकेशन सोसायटी (AEES) मध्ये 15 केंद्रावर स्थित 31 शाळा /कनिष्ठ महाविद्यालयीन आस्थापनेवरील विविध पदांची पदभरती जाहिरात…

मुंबई उच्च न्यायालयात 167 जागांची भरती.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापणेवरील ‘शिपाई/हमाल पदांच्या 167 जागांसाठी निवड यादी/ प्रतीक्षा यादी तयार करण्यासाठी पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असून पात्रउमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत,ऑनलाईन…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search