Browsing Tag

Central Government Schemes

बार्टी पुणे येथे नि:शुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण.

Free skill development training at Barti Pune. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना रोजगार व उद्योजकता कौशल्य कौशल्य निशुल्क निवासी प्रशिक्षण बार्टी पुणे व ओला स्किलिंग बंगलोर यांच्या संयुक्त…

अपंग व्यक्तीना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे योजनेची माहिती.

Physically Handicapped Pension Scheme in maharashtra योजनेचा उद्धेश :-         अपंगांचे शारीरिक पुनर्वशन करणे बाबत योजना. योजनेचे निकष :- 1.अपंग व्यक्ती कडे किमान 40 टक्के  वा त्यापेक्षा…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search