सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी महाराष्ट्र राज्य भरती “तात्पुरती गुणवत्ता यादी”

SCORE LIST FOR STATE INTELLIGENT DEPARTMENT ASSISTANT INTELLIGENCE OFFICER EXAM

सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी महाराष्ट्र राज्य भरती 2018  “तात्पुरती गुणवत्ता यादी” प्रसिध्द करण्यात आली असून कागदपत्र पडताळणी व शारीरिक मोजमाप पात्रतेच्या अधीन राहून तयार केलेली तात्पुरती गुणवत्ता यादी खालील प्रमाणे….

अधिक माहिती करिता खालील माहिती पहा.

हे सुद्धा पहा !

शारीरिक मोजमाप व कागदपत्र पडताळणी दिनांक : 14,15 डिसेंबर 2018

शारीरिक मोजमाप व कागदपत्र पडताळणी साठी बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी :- यादी पहा 

You might also like

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search