समाजकल्याण विभाग

बार्टी पुणे येथे नि:शुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण.

Free skill development training at Barti Pune. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना रोजगार व उद्योजकता कौशल्य कौशल्य निशुल्क निवासी प्रशिक्षण बार्टी पुणे व ओला स्किलिंग बंगलोर यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे येथे राबविण्यात येत आहे.…
Read More...

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन पर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती.

Inter Caste Marriage Scheme आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन पर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती. उद्धिष्ट :- अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, बौद्ध,शिख या पैकी दुसरी…
Read More...

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजनेचा उद्धेश :- अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द युवकांना मोफत मोटार वाहन चालविणे व वाहकाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी करून त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचाविणे. मागासवर्गीयांना व्यावसायिक संधी उपलब्ध…
Read More...

अपंग व्यक्तीना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे योजनेची माहिती.

Physically Handicapped Pension Scheme in maharashtra योजनेचा उद्धेश :-         अपंगांचे शारीरिक पुनर्वशन करणे बाबत योजना. योजनेचे निकष :- 1.अपंग व्यक्ती कडे किमान 40 टक्के  वा त्यापेक्षा जास्त टक्क्याचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More