समाजकल्याण विभाग

अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना सविस्तर माहिती.

Apang Bij Bhandwal Yojana  १. योजनेचे नाव :- अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल. २. योजनेचा प्रकार:- राज्यशासन  ३. योजनेचा उदेश:- बेरोजगार अपंग युवकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे. या योजनेअंतर्गन अपंग व्यक्तींना स्वतःचा…
Read More...

बार्टी पुणे येथे नि:शुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण.

Free skill development training at Barti Pune. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना रोजगार व उद्योजकता कौशल्य कौशल्य निशुल्क निवासी प्रशिक्षण बार्टी पुणे व ओला स्किलिंग बंगलोर यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे येथे राबविण्यात येत आहे.…
Read More...

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन पर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती.

Inter Caste Marriage Scheme आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन पर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती. उद्धिष्ट :- अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, बौद्ध,शिख या पैकी दुसरी…
Read More...

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजनेचा उद्धेश :- अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द युवकांना मोफत मोटार वाहन चालविणे व वाहकाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी करून त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचाविणे. मागासवर्गीयांना व्यावसायिक संधी उपलब्ध…
Read More...