अपंग व्यक्तीना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे योजनेची माहिती.

Physically Handicapped Pension Scheme in maharashtra

योजनेचा उद्धेश :

        अपंगांचे शारीरिक पुनर्वशन करणे बाबत योजना.

योजनेचे निकष :

1.अपंग व्यक्ती कडे किमान 40 टक्के  वा त्यापेक्षा जास्त टक्क्याचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे.

2.अपंग व्यक्ती चे दरमहा उत्पन्न रुपये 2000/- पेक्षा कमी असावे.

3.लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

4.उपकरणाची / साधनांची आवश्यकता असल्याचे तज्ञांचे शिफारस पत्र.

*लाभाचे स्वरूप :

              अस्थिव्यंग अपंग व्यक्तींना 3 चाकी सायकल,कृत्रिम अवयव ,कुबड्या, कॅलिपर्स इत्यादी साधणे तसेच अंध व्यक्तींना चष्मे,काठ्या, इयत्ता 10 वी पुढील व्यक्तींना शिक्षणासाठी टेपरेकॉर्डर, कर्णबधिरांसाठी वैयक्तिक श्रवणयंत्र इत्यादी साधनासाठी रुपये 3000/- पर्यंतचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे.

संपर्क : संबंधित जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी ,सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण,मुंबई शहर/उपनगर

स्रोत- आपले सरकार

More Info

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More