महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत 862 जागांसाठी पदभरती जाहिरात.

Maharashtra Group-C Services Preliminary Examination-2018

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत दुय्यम निरीक्षक राज्य  उत्पादन  शुल्क गट-क,कर सहायक गट-क,लिपिक टंकलेखक (मराठी) गट क ,लिपिक टंकलेखक (इंग्रजी),गट क या पदाच्या 862 जागांसाठी पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दि.11 एप्रिल 2018 पर्यंत आहे.

*पदनाम व पदसंख्या :- 862 जागा.

1.दुय्यम निरीक्षक राज्य  उत्पादन  शुल्क गट-क :- 33 जागा.

वेतन :- रु.5200 -20200 ग्रेड पे रु.3500/-

शैक्षणिक अहर्ता :- सांविधिक विद्यापीठाची पदवी व

उंची – *महिला 155 सेंमी पेक्षा कमी नसावी.
*पुरुष 165 सेंमी पेक्षा कमी नसावी.
छाती – पुरुषांन करिता : न फुगवता 79 सेंमी पेक्षा कमी नसावी.

2.कर सहायक गट-क :- 478 जागा.

वेतन :- रु.5200 -20200 ग्रेड पे रु.2400/-

शैक्षणिक अहर्ता :- सांविधिक विद्यापीठाची पदवी व मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी 40 श.प्र.मि.

3.लिपिक टंकलेखक (मराठी) गट क :- 316 जागा.

हे सुद्धा पहा !

वेतन :- रु.5200 -20200 ग्रेड पे रु.1900/-

शैक्षणिक अहर्ता :- सांविधिक विद्यापीठाची पदवी व मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.

4.लिपिक टंकलेखक (मराठी) गट क :- 35 जागा.

वेतन :- रु.5200 -20200 ग्रेड पे रु.1900/-

शैक्षणिक अहर्ता :- सांविधिक विद्यापीठाची पदवी व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

परीक्षा शुल्क(पूर्व परीक्षा):- अमागास रु 374/-,मागासवर्गीय रु.274/-,माजी सैनिक:-रु.24/-

परीक्षा तारीख :-

1. संयुक्त  पूर्व परीक्षा 10 जून 2018
2. संयुक्त पेपर क्र.1 14 ऑक्टोबर 2018
3. (लिपिक टंकलेखक) पेपर क्र.2 21 ऑक्टोबर  2018
4.(दुय्यम निरीक्षक) पेपर क्र.2 04 नोव्हेंबर 2018
5.(कर सहाय्यक) पेपर क्र.2 02 डिसेंबर 2018

 

“ अधिक माहिती करीता जाहिरात पहा”.

संपूर्ण जाहिरात :- पहा 

ऑनलाईन अर्ज करा :- Apply Online.

You might also like

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search