(मुदतवाढ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात उपलेखपाल व दूरध्वनी चालक पदाची पदभरती.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील उपलेखपाल व दूरध्वनी चालक पदाची पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असून पात्र उमेदवारांनकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत तरी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दि.10/06/2018 25/06/2018 पर्यंत आहे.

पदनाम व पदसंख्या:-

1.उपलेखपाल: 25 जागा

[वेतन श्रेणी :- रु.9300 -34800 ग्रेड पे रु.4300/-]

शैक्षणिक अहर्ता:- I)B.com/B.com with advance accountancy auditing as special subject. II)BMS with account or Finance III)BBA with account or Finance. IV)MBA with account or Finance as a main subject. V) Inter CA or Inter CMA

हे सुद्धा पहा !

2.दूरध्वनी चालक:- 01 जागा

[वेतन श्रेणी :- रु.5200 -20200 ग्रेड पे रु.2000/-]

शैक्षणिक अहर्ता:- माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण तसेच दूरध्वनी चालक पदाकरिता लागणारा शासन मान्य कोर्स प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.व मराठी,हिंदी व इंग्रजी भाषा चे प्रभुत्व असणे आवश्यक आहे.

वय मर्यादा :- खुला प्रवर्ग 38 वर्षे व राखीव प्रवर्ग 43वर्षे.

परीक्षा फी :- खुला प्रवर्ग: Rs.300/- राखीव प्रवर्ग :- 150/- माजी सैनिक:- फी नाही.

“ अधिक माहिती करीता जाहिरात पहा”.

संपूर्ण जाहिरात :-पहा

शुद्धीपत्रक :- पहा
अर्ज करा :- Apply Online.

 

You might also like

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search