कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान योजना बाबत माहिती.

Agricultural Mechanization Yojana

योजनेचा उद्देश :- 

१.शेतक-यांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.

२.पिक रचनेनुसार आवश्यक पूर्ण तपासणी केलेली दर्जेदार कृषी औजारे अनुदानावर उपलब्ध करून देणे.

३.शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रोत्साहन व मागणी प्रमाणे शासनाने निवड केलेल्या उत्पादकांची उत्पादने उपलब्ध करून देणे.

४.शासनाने दर निर्धारित केलेल्या व निवड केलेल्या कृषी औजारे /उपकरणे अनुदानावर शेतकऱ्यांना पुरवठा करणे.

लाभाचे स्वरूप :-

        कृषियंत्र सामग्री व उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय कृषि औजारे खरेदीसाठी अत्यल्प भूधारक, महीला लाभार्थी, अनुसुचितजाती व जमाती या प्रवर्गातील लाभार्थांसाठी उच्चतम अनुदान मर्यादा 50 टक्के पर्यंत व इतर लाभार्थांसाठी 40 टक्के पर्यंत अनुदान राहील.

स्रोत- आपले सरकार

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More