महाराष्ट्र शासन,गृहनिर्माण विभागा मध्ये विविध पदांची पदभरती.

Maharashtra Housing Department Recruitment 2018.

महाराष्ट्र शासन, गृह निर्माण विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांची पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असून पात्र उमेदवारांनकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत तरी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दि. 29/08/2018 पर्यंत आहे.

*पदनाम व पदसंख्या विवरण*:- एकुण 27 जागा.

अक्र पदनाम  पुणे

विभाग

नाशिक

विभाग

नागपूर

विभाग

औरंगाबाद

विभाग

अमरावती

विभाग

1 निम्नश्रेणी लघुलेखक  01 00 01 01 01
2 लिपिक टंकलेखक  02 02 02 02 02
3 प्रोसेस सर्व्हर  01 01 01 01 01
4 शिपाई  01 01 02 02 02

*पदानुसार शैक्षणिक अहर्ता :-

पद क्र1: शैक्षणिक अहर्ता:- पदवीधर व लघूलेखण 80 श.प्र.मि मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि प्रमाणपत्र आवश्यक व MSCIT.

हे सुद्धा पहा !

पद क्र2: शैक्षणिक अहर्ता:- पदवीधर व मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि प्रमाणपत्र आवश्यक व MSCIT.

पद क्र3: शैक्षणिक अहर्ता:- पदवीधर

पद क्र4: शैक्षणिक अहर्ता:- 10 वा वर्ग पास.

वयोमर्यादा :- दि.01/06/2018 रोजी 18 ते 38 वर्ष [ नियम नुसार सूट लागू ]

परीक्षा फी :- खुला प्रवर्ग: Rs.300/- राखीव प्रवर्ग :- Rs.150/- 

प्रवेशपत्र (प्रिंट) :- दि.14/09/2018 पासून पुढे.
ऑनलाईन परीक्षा :- दि.22 किंवा 23 सप्टेंबर 2018.

 *अधिक माहिती करीता जाहिरात पहा *
जाहिरात :- पहा
अर्ज करा :- Apply Online.

 

You might also like

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search