बार्टी पुणे येथे नि:शुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण.

Free skill development training at Barti Pune.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना रोजगार व उद्योजकता कौशल्य कौशल्य निशुल्क निवासी प्रशिक्षण बार्टी पुणे व ओला स्किलिंग बंगलोर यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे येथे राबविण्यात येत आहे.

निवासी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचा तपशील:-
अ.क्र  प्रशिक्षणाचे नाव  कालावधी  एकूण जागा 
वाहन चालक [हलके वाहन] लेव्हल ३ ४० दिवस  ६०

 

उमेदवाराची पात्रता :-
  1. उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी असावा.
  2. उमेदवार हा अनुसूचित जाती संवर्गातील असावा.
  3. उमेदवाराचे वय १८ ते ४५ वर्षा पर्यंत असावे.
  4. शिक्षण किमान ८ वी उत्तीर्ण असावा / असावी.
अर्ज करण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे :-
  1. आजचा नमुना 
  2. आधार कार्डची प्रत.
  3. PAN CARD / VOTER CARD कार्डची प्रत.
  4. जातीच्या दाखल्याची प्रत.
  5. किमान ८ वी उत्तीर्ण असल्याबाबत पुरावा.
  6. राष्ट्रीयकृत बँक खात्याची पासबुक ची प्रत.

टीप :- सर्व कागदपत्र (self-attested) करून सोबत जोडावे.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख :- दि.१०/१२/२०१९ वेळ : ५:०० वाजेपर्यंत.
हे सुद्धा पहा !
अर्ज करण्याचा पत्ता :-
OLA Skilling Office,
OIA House, Unit no.102, First Floor, Next to Skoda Showroom,
407, Cardinal Gracias Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400099.

नमुना अर्ज ;- Click Here 

जाहिरात पहा :- Click Here 

Official Website:- Click Here

whats-app-group-gif

Job News Gruop 1 :-  Click Here 

Job News Gruop 2 :- Click Here 

Job News Gruop 3 :- Click Here 

Free Download Our Apps

Seva24.in Mobile App

Follow Us

Like Us On Facebook Follow Us On Twitter
Follow Us On Instagram Subscribe Us On Youtube
You might also like

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search