दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस कमिशन बोर्ड मध्ये विविध 256 पदांची भरती.

DSSSB Recruitment 2020

DSSSB Recruitment 2020  [DSSSB BHARTI 2020] Delhi Sub Ordinate Service Commission Board Department has been published Postmaking advertisement for various posts and applications are being invited from eligible candidates.read the Notification & Apply Now.

दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस कमिशन बोर्ड मध्ये विविध पदांची पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असून पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत,ऑनलाईन [Online] पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दिनांक. २०/02/2020 पर्यंत आहे.

Adv. No: F.4 (360)/ P&P/DSSSB/2020/Advt./3098

विभाग  :- दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस कमिशन बोर्ड

पदसंख्या  :- 256 जागा 

अ.क्र  पदनाम  पदसंख्या 
1 सहाय्यक – ग्रेड i  103
स्टोअर कीपर 01
3 वाहन चालक 38
4 अहलमड 06
5 विद्युत निरीक्षक 08
6 निरीक्षण अधिकारी 11
7 कार्यशाळा प्रशिक्षक 02
8 काळजीवाहक 01
9 प्रयोगशाळा सहाय्यक (रसायनशास्त्र) 17
10 प्रयोगशाळा सहाय्यक (LieDtetection) 02
11 प्रयोगशाळा सहाय्यक (HRD/Quality Control) 01
12 प्रयोगशाळा सहाय्यक (भौतिकशास्त्र) 02
13 प्रयोगशाळा सहाय्यक (कागदपत्रे) 06
14 प्रयोगशाळा सहाय्यक (Photo) 01
15 वैज्ञानिक सहाय्यक (बॅलिस्टिक) 03
16 वैज्ञानिक सहाय्यक (LieDtetection) 02
17 वैज्ञानिक सहाय्यक (कागदपत्रे) 04
18 वैज्ञानिक सहाय्यक (भौतिकशास्त्र) 02
१९ वैज्ञानिक सहाय्यक (रसायनशास्त्र) 06
२० वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (फोटो) 02
२१ वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (कागदपत्रे) 04
२२ वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (जीवशास्त्र) 04
२३ वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (बॅलिस्टिक) 03
२४ वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (भौतिकशास्त्र) 02
२५ ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (रसायनशास्त्र) 10
२६ ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (LieDtetection) 01
२७ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 14
एकूण  256

वेतन श्रेणी :- Rs.

शैक्षणिक पात्रता :-

 • पद क्र.1 :-  १२ वी उत्तीर्ण व इंग्रजी टायपिंग ३0 w.p.m व हिंदी टायपिंग २५ w.p.m संगणकावर [ 10500 KDPH/ 9000 KDPH ]
 • पद क्र.2 :- पदवी उत्तीर्ण किंवा पदविका  उत्तीर्ण.एक वर्षाचा अनुभव.
 • पद क्र.3 :- 1० वी उत्तीर्ण व अवजड वाहन चालक परवाना, ५ वर्षाचा अनुभव आणि वाहन दुरुस्ती बाबत ज्ञान.
 • पद क्र.४ :- १२ वी उत्तीर्ण व इंग्रजी टायपिंग ३0 w.p.m व हिंदी टायपिंग २५ w.p.m.
 • पद क्र.५ :-इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी पदविका किंवा समकक्ष.
 • पद क्र.६ :- (i) कोणत्याही शाखेत पदवी उत्तीर्ण (ii) कामगार कायदा / कार्मिक व्यवस्थापन / सामाजिक कार्याची पदवी उत्तीर्ण किंवा डिप्लोमा इन लेबर लॉ / कार्मिक मॅनेजमेन्ट / सोशल वर्क व दोन वर्षांचा अनुभव.
 • पद क्र.७ :- संबंधित विषयातील पदविका उत्तीर्ण किंवा समकक्ष किंवा 10वी उत्तीर्ण व ITI व ३ वर्षांचा अनुभव.
 • पद क्र.८ :- कोणत्याही शाखेत पदवी उत्तीर्ण किंवा संबंधित विषयातील पदविका उत्तीर्ण.
 • पद क्र.९ :- B.Sc.(रसायनशास्त्र)विषयासह उत्तीर्ण.
 • पद क्र.१० :- मानसशास्त्र किंवा क्रिमिनोलॉजी मधील पदवी उत्तीर्ण.
 • पद क्र.११ :- B.Sc.भौतिकशास्त्र / रसायनशास्त्र / वनस्पतिशास्त्र / प्राणीशास्त्र मधील पदवी उत्तीर्ण.
 • पद क्र.१२ :- भौतिकशास्त्र विषयात पदवी उत्तीर्ण.
 • पद क्र.१3 :- B.Sc. [Physics or Chemistry or Computer Science] विषयासह उत्तीर्ण.
 • पद क्र.१४ :- विज्ञान शाखेत पदवी उत्तीर्ण.
 • पद क्र.१५ :- भौतिकशास्त्र / गणित / फॉरेन्सिक विज्ञान सह पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण व B.Sc. भौतिकशास्त्र / गणित विषयासह  उत्तीर्ण.
 • पद क्र.१६ :-मानसशास्त्र किंवा क्रिमिनोलॉजी मधील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण किंवा समकक्ष.
 • पद क्र.१७ :- भौतिकशास्त्र / गणित / फॉरेन्सिक विज्ञान सह पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण किंवा B.Sc. [Physics or Chemistry or Computer Science]एका विषयासह उत्तीर्ण.
 • पद क्र.१८ :- भौतिकशास्त्र / फॉरेन्सिक सायन्स या एक विषयातील पदव्युत्तर पदवी व B.Sc. भौतिकशास्त्र विषयासह उत्तीर्ण.
 • पद क्र.१९ :- रसायनशास्त्र किंवा विष -शास्त्र किंवा फॉरेन्सिक सायन्स सह पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण व B.Sc. रसायनशास्त्र विषयासह  उत्तीर्ण.
 • पद क्र.२० :- विज्ञान शाखेत पदवी उत्तीर्ण व Diploma in photography
 • पद क्र.२१ :- भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा फॉरेन्सिक विज्ञान किंवा  किंवा संगणक विज्ञान विषयातील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण व B.Sc. भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा फॉरेन्सिक विज्ञान किंवा संगणक विज्ञान एका विषयासह उत्तीर्ण. किंवा B.E./ B.Tech. in Computer Engineering or MCA/ M.Sc. in Computer Science
 • पद क्र.२२ :- प्राणीशास्त्र किंवा वनस्पतिशास्त्र किंवा मानववंशशास्त्र किंवा मानव जीवशास्त्र किंवा जैव रसायनशास्त्र किंवा मायक्रोबायोलॉजी किंवा आनुवंशिकीशास्त्र किंवा जैव तंत्रज्ञानातील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण किंवा B.Sc.प्राणीशास्त्र किंवा वनस्पतिशास्त्र किंवा फॉरेन्सिक असलेले आण्विक जीवशास्त्र किंवा फॉरेन्सिक विज्ञान एका विषयासह उत्तीर्ण.
 • पद क्र.२३ :- भौतिकशास्त्र किंवा गणितामधील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण किंवा B.Sc. भौतिकशास्त्र किंवा गणितासह फॉरेन्सिक विज्ञान किंवा फॉरेन्सिक विज्ञान एका विषयासह उत्तीर्ण.
 • पद क्र.२४ :- भौतिकशास्त्र किंवा फॉरेन्सिक विज्ञान विषयातील पदव्युत्तर पदवी व B.Sc. भौतिकशास्त्र किंवा फॉरेन्सिक सायन्स विषयासह उत्तीर्ण. 
 • पद क्र.२५ :- रसायनशास्त्र किंवा विष विज्ञान किंवा फॉरेन्सिक विज्ञान विषयात पदव्युत्तर पदवी व B.Sc. रसायनशास्त्र विषयासह उत्तीर्ण. 
 • पद क्र.२६:- मानसशास्त्र किंवा अपराधशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण किंवा समकक्ष.
 • पद क्र.२७ :- B.Sc. रसायनशास्त्र विषयासह उत्तीर्ण. 

महत्वाच्या तारखा :-

हे सुद्धा पहा !
Important Events Dates
जाहिरात दिनांक 0३/01/2020
अर्ज प्रक्रिया सुरुवात २१/०1/२०20
Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २०/02/2020
प्रवेशपत्र
 परीक्षा

 

वयोमर्यादा  :-

 • 18 TO ३८ वर्ष पदानुसार वयात विविधता (Age relaxation as per Government rule.) अधिक माहितीसाठी जाहिरात पहा.

परीक्षा फी  :-

 • General/OBC:- Rs.100/-
 • SC/ST/PWD/Female/Exmam :-फी नाही
नौकरीचे ठिकाण :– दिल्ली 

DSSSB Bharti 2020  More Details

Official Website Click Here
 जाहिरात  Click Here
अर्ज करा Click Here
इतर जाहिराती पहा  Click Here

New-ICONदिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस कमिशन बोर्ड मध्ये PGT & EVGC पदांच्या 710 जागांची भरती.  Last Date: 13/02/2020 


New-ICONदिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस कमिशन बोर्ड मध्ये विविध 536 पदांची भरती. Last Date: 06/02/2020 


Free Download Our Apps

Seva24.in Mobile App

Follow Us

Like Us On Facebook Follow Us On Twitter
Follow Us On Instagram Subscribe Us On Youtube
You might also like

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search