मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण

योजनेचा उद्धेश :-

अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द युवकांना मोफत मोटार वाहन चालविणे व वाहकाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी करून त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचाविणे. मागासवर्गीयांना व्यावसायिक संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्यातमोटार वाहन व वाहकाचे प्रशिक्षण देण्याची योजना सुरु करण्यात आली आहे.

लाभाचे स्वरूप:-

1) उमेदवारांना खाजगी ड्रायव्हीग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येते.प्रत्येक सत्रात किमान ५० उमेदवारांना प्रवेश देण्यात येतो.त्याच प्रमाणे वाहकाचे (चालक) मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते.

2) प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रशिक्षणार्थ्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत परीक्षा घेऊन वाहन चालविण्याचा परवाना दिला जातो.तर वाहकास प्रशिक्षणानंतर बॅच देण्यात येतो.

3) प्रशिक्षण पूर्ण होऊन संबंधितांना परवाना / बॅच मिळाल्यानंतर शासनाने विहित केलेल्या शुल्काची प्रतिपूर्ती प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस अदा केली जाते.

योजनेच्या अटी व शर्ती :- प्रशिक्षणार्थी उमेदवार हे मोटार परिवहन अधिनियम तरतुदीनुसार वयोमर्यादा,शैक्षणिक अहर्ता शारीरिक पात्रता,जातीचा दाखला,इत्यादी कागदपत्राची पूर्तता करणारे असावेत.

संपर्क :- संबधित जिल्ह्याचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी.

स्रोत:-समाजकल्याण विभाग.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More