Browsing Category

समाजकल्याण विभाग

अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजना सविस्तर माहिती.

Apang Bij Bhandwal Yojana  १. योजनेचे नाव :- अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल. २. योजनेचा प्रकार:- राज्यशासन  ३. योजनेचा उदेश:- बेरोजगार अपंग युवकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे. या…

बार्टी पुणे येथे नि:शुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण.

Free skill development training at Barti Pune. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना रोजगार व उद्योजकता कौशल्य कौशल्य निशुल्क निवासी प्रशिक्षण बार्टी पुणे व ओला स्किलिंग बंगलोर यांच्या संयुक्त…

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन पर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती.

Inter Caste Marriage Scheme आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन पर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती. उद्धिष्ट :- अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिंदू,…

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजनेचा उद्धेश :- अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द युवकांना मोफत मोटार वाहन चालविणे व वाहकाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी करून त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचाविणे.…

अपंग व्यक्तीना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे योजनेची माहिती.

Physically Handicapped Pension Scheme in maharashtra योजनेचा उद्धेश :-         अपंगांचे शारीरिक पुनर्वशन करणे बाबत योजना. योजनेचे निकष :- 1.अपंग व्यक्ती कडे किमान 40 टक्के  वा त्यापेक्षा…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search