पशुसंवर्धन विभागामधील योजना

जिल्हा वार्षिक योजना वैरण बियाणे व ठोंबे वितरण योजना बाबत माहिती.

योजनेचा उद्देश –       राज्यातील वैरण तुट काही प्रमाणात कमी करणे,पशुपालका कडील उत्पादकता वाढविणे जास्तीतजास्त दुध उत्पादनासाठी पशुधनास पुरेशी पोषणमूल्य हिरवी वैरण उपलब्ध करणे,यासाठी शेतकऱ्याच्या शेतावर सुधारित प्रजातीच्या वैरणीचे उत्पादन…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More