कृषी विभाग योजना

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान योजना बाबत माहिती.

योजनेचा उद्देश :-  १.शेतक-यांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे. २.पिक रचनेनुसार आवश्यक पूर्ण तपासणी केलेली दर्जेदार कृषी औजारे अनुदानावर उपलब्ध करून देणे. ३.शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार…

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना बाबत माहिती.

योजनेचा उद्देश –         राज्यात शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात,वीज पडणे,पूर,सर्पदंश,विंचूदंश,विजेचा शॉक बसने इत्यादी.नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणार अपघात,रस्त्यावरील अपघात,वाहन अपघात तसेच अन्य…

मागेल त्याला शेततळे योजने बाबत माहिती.

मागेल त्याला शेततळे -       राज्यात ८३ टक्के कोरडवाहू क्षेत्रातील कृषी उत्पादनांत शाश्वतता निर्माण करण्यासाठी संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक बाब आहे.खरीप हंगामात पर्जन्यामध्ये…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More