कृषी विभाग योजना

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान योजना बाबत माहिती.

Agricultural Mechanization Yojana योजनेचा उद्देश :-  १.शेतक-यांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे. २.पिक रचनेनुसार आवश्यक पूर्ण तपासणी केलेली दर्जेदार कृषी औजारे अनुदानावर उपलब्ध करून देणे.…

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना बाबत माहिती.

Gopinath Munde Shetkari Apghat Vima Yojna. योजनेचा उद्देश :–         राज्यात शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात,वीज पडणे ,पूर ,सर्पदंश, विंचूदंश,विजेचा शॉक बसने इत्यादी. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणार…

मागेल त्याला शेततळे योजने बाबत माहिती.

Magel Tyala Shettale Yojna-Maharashtra government scheme. मागेल त्याला शेततळे -       राज्यात ८३ टक्के कोरडवाहू क्षेत्रातील कृषी उत्पादनांत शाश्वतता निर्माण करण्यासाठी संरक्षित सिंचनाची सुविधा…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Home
Join Teligram
Join Group
Search