जाहिराती

परीक्षा पुढे ढकल्याण्याबाबत सूचना : पशुसंवर्धन विभाग “पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक व शिपाई…

Pashusavardhan Vibhag Bharti Postponed परीक्षा पुढे ढकलण्या बाबत सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुधन पर्यवेक्षक/ परिचर पदांसाठी घेण्यात येणारी दि.०९/१२/२०१९ व दि.21/१२/२०१९…